Tôm Giống

Chủ Đề Mới Nhất

chuyengiatom

VUS Leader 21 – Thế hệ Giống tôm thẻ công nghệ cao mới nhất của Tập đoàn Việt Úc.

Nguồn giống tôm thẻ chân trắng mới này Tăng trưởng nhanh hơn khoảng 10% so với thế hệ trước
Có sức Đề kháng mạnh hơn & Thích nghi tốt hơn nên Đạt đầu con hơn.
Nhờ vậy mà khi thả VUS LEADER 21, bà con mình Yên tâm hơn, tỉ lệ Thành công & Lợi nhuận cũng cao hơn.

Tôm giống công nghệ cao vus leader 21 về size lớn cỡ nào?

Tôm giống công nghệ cao VUS LEADER 21 về đến size lớn cỡ nào? Mục đích cuối cùng của một vụ nuôi đối với Bà con là gì? Phải về cho được Size tôm lớn nhất hay ưu tiên một là Sản lượng ổn định và Lợi nhuận cao nhất?

Tôm giống Chuyên Độ Mặn Cực Thấp VUS Leader 1/000

Bà con có biết: Đâu là 3 Lý do để hoàn toàn tin tưởng Tôm giống Chuyên Độ Mặn Cực Thấp ??? ?????? ?/??? có được các tính trạng?
vus-leader-1-1000-nuoi-duoc-o-do-man-bao-nhieu
tap doan viet uc
chuyengiatom