Công Nghệ Cao Bền Vững

Điểm khác biệt nổi bật giữa hai Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao “VUS-Probiotic” và “VUS-Biofloc”

Bà con của mình nên nuôi tôm theo Mô hình nuôi tôm công nghệ cao với Quy trình Biofloc hay Probiotic?

Giữa 2 mô hình nuôi tôm Công nghệ cao “VUS-Probiotic” và “VUS-Biofloc” hầu như giống nhau đến 70% nhưng bên cạnh đó có một số điểm khác biệt nổi bật mà bạn có thể nhận biết qua mắt thường như hệ thống oxy được sử dụng khác nhau, số lượng đĩa oxy và một số điểm khác.

Cùng theo dõi bảng so sánh sau để có thể nhận biết rõ 2 qui trình này: 

Với những thông tin này, mong rằng bà con mình sẽ có một số thông tin cần thiết để lựa chọn quy trình phù hợp cho ao nuôi tôm của mình 

Hãy liên hệ ngay đến Đại lý, nhà phân phối hoặc trực tiếp đến Đội ngũ kinh doanh Việt Úc để được hỗ trợ, tư vấn thêm thông qua Hotline: ???? ?? ????