THẺ: Công nghệ cao bền vững

Hệ thống công nghệ lọc trống xử lý nước nuôi tôm hiệu quả

Nuôi tôm thẻ không kháng sinh – Nâng cao giá trị sản phẩm – Bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng

Nuôi tôm thẻ theo công nghệ cho ăn tự động bằng khí động học

Thiết kế hệ thống công trình nuôi tôm thẻ theo Mô hình VUS Bền vững với Quy trình Probiotic

Lắp đặt ao ương/vèo theo Mô hình nuôi tôm công nghệ cao VUS Bền vững với Quy trình Probiotic

8 lưu ý trong quá trình vận hành hiệu quả Mô hình nuôi tôm Công nghệ cao “VUS Bền vững”

8 lưu ý trong quá trình vận hành hiệu quả Mô hình nuôi tôm Công nghệ cao “VUS Bền vững”

Điểm khác biệt nổi bật giữa hai Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao “VUS-Probiotic” và “VUS-Biofloc”

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo Mô hình nuôi tôm công nghệ cao VUS Bền vững với Quy trình Biofloc

Ao nuôi giai đoạn 2 (hoặc giai đoạn 3,4) theo Mô hình nuôi tôm công nghệ cao VUS Bền vững với Quy trình Probiotic

8 lưu ý trong quá trình vận hành hiệu quả Mô hình nuôi tôm Công nghệ cao “VUS Bền vững”

Giải pháp với mô hình nuôi tôm công nghệ cao Bền vững theo quy trình Công nghệ Biofloc

Công nghệ Real-Time PCR đảm bảo kiểm soát nguồn giống tôm thẻ chất lượng, sạch bệnh an toàn

Công Nghệ Chọn Tôm Bố Mẹ Chất Lượng Cao