THẺ: dấu hiệu tôm bị phân trắng

Dấu hiệu bệnh phân trắng cần lưu ý trong nuôi tôm vào mùa mưa

Giao lưu trực tuyến – Không lo Bệnh phân trắng với Công nghệ nuôi tôm Biofloc