THẺ: mô hình nuôi tôm

Ao nuôi giai đoạn 2 (hoặc giai đoạn 3,4) theo Mô hình nuôi tôm công nghệ cao VUS Bền vững với Quy trình Probiotic

Giao lưu trực tuyến – Tôm khoẻ nhờ cân bằng độ kiềm hiệu quả với Công nghệ nuôi tôm Biofloc