THẺ: tác nhân gây bệnh trên tôm

5 Tác nhân chính và cách trị dứt điểm bệnh phân trắng cho tôm thẻ chân trắng

13 Yếu tố cần quản lý trong nuôi, không lo tôm nhiễm bệnh

Phương pháp điều trị bệnh Gan tuỵ trên tôm thẻ bằng: Cỏ lào – Phèn đen & Cúc nháp – Rau mương

Dấu hiệu nhận biết ngay bệnh đốm trắng từ sớm để có phương pháp nuôi tôm hiệu quả