THẺ: tặng gạo

Tập đoàn Việt Úc đồng hành cùng cả nước vượt qua Covid-19

Hành trình 20 năm “Vì Người Việt – Nâng Tầm Tôm Việt” bằng cách đồng hành cùng cả nước vượt qua Covid-19

Clip kỷ niệm 20 năm bằng những Hoạt động đồng hành cùng cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Doanh nhân Việt – Chung tay san sẻ khó khăn với bà con nuôi tôm và người dân cả nước trong đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 cùng cộng đồng nuôi tôm và bà con cả nước