Tôm Giống

Chủ Đề Mới Nhất

chuyengiatom

VUS Leader 21 – Thế hệ Giống tôm thẻ công nghệ cao mới nhất của Tập đoàn Việt Úc.

Nguồn giống tôm thẻ chân trắng mới này Tăng trưởng nhanh hơn khoảng 10% so với thế hệ trước
Có sức Đề kháng mạnh hơn & Thích nghi tốt hơn nên Đạt đầu con hơn.
Nhờ vậy mà khi thả VUS LEADER 21, bà con mình Yên tâm hơn, tỉ lệ Thành công & Lợi nhuận cũng cao hơn.
23

Các Chủ Đề Khác

Công nghệ chọn “Tôm bố mẹ” theo Công nghệ cao

Tại sao có thể nói việc Chủ động nguồn tôm bố mẹ chính là Chìa khoá vàng chủ động sản xuất nguồn Tôm giống Công Nghệ Cao chất lượng duy trì sự ổn định, đảm bảo sức khoẻ và sức đề kháng cho từng cá thể tôm giống, mang đến sự an tâm trong từng vụ nuôi và góp phần nâng cao tỉ lệ Thành công & Lợi nhuận cho Người nuôi.
tap doan viet uc
chuyengiatom